Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

8720 4d5d 500
Reposted from61sekund 61sekund viaheartbreak heartbreak
9843 cc11
Reposted fromparkaboy parkaboy viatfu tfu
0630 f4f3
Reposted fromlaluna laluna viaheartbreak heartbreak
0866 5ceb
Reposted frommartynkowa martynkowa viajustjustjust justjustjust
 Są historie, po których zmieniamy się bezpowrotnie.
Reposted fromjohankam johankam viajustjustjust justjustjust
Reposted fromhysterie hysterie viajustjustjust justjustjust
3080 7c4b
3464 2db1
(…) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Marek Hłasko
Lubię być sobą przy Tobie.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatrue-love true-love
3150 6d21
Reposted frombitterteeth bitterteeth viasomebunny somebunny
7279 098a
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viajustjustjust justjustjust
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromtomowa tomowa viasomebunny somebunny
Uwielbiam, kiedy książka jest napisana tak, że cytatami z niej chciałoby się wytapetować mieszkanie.
I myślę, że to będzie kiedyś piękne: powiedzieć komuś nie tylko chodź, ale w końcu też: zostań.
— wyrwane z kontekstu
Reposted fromsofever sofever viasomebunny somebunny
1707 1ab3
Reposted fromtwice twice viatrue-love true-love

rozsypał mnie 
do naga 
a ubrał 
w swój zapach

teraz nie umiem
się z niego
rozebrać

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl