Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

ncmsp
6457 618b 500
The cycle of life and death continues
Reposted frompankamien pankamien viacoffeebitch coffeebitch
ncmsp
Może cierpimy właśnie dlatego, że o tym nie rozmawiamy.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabakatson bakatson
ncmsp
Milczenie u faceta oznacza, że to koniec, ale Ci jeszcze nie powiedział.
— Shameless
Reposted fromnikotyna nikotyna viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
ncmsp
1876 f202
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viamessinhead messinhead
ncmsp
ncmsp
Poradź sobie z tym. To już nie potrwa długo.
— Harlan Coben
5857 5ceb 500
Reposted fromerial erial viazembata zembata
ncmsp
Reposted fromFlau Flau viaoutofmyhead outofmyhead
ncmsp
2869 f24a 500
piękna Praga.
7876 90c0 500
Reposted fromMilkAbuse MilkAbuse viaoutofmyhead outofmyhead
ncmsp

Jeśli szukasz miłości swojego życia, przestań. Będzie na Ciebie czekać, gdy zaczniesz robić rzeczy, które kochasz.

ncmsp
Nic tak nie upiększa mężczyzny, jak inteligencja doprawiona poczuciem humoru.
Reposted fromzbiorliterek zbiorliterek viamessinhead messinhead
ncmsp
7204 0470 500
Reposted fromlyder lyder viaoutofmyhead outofmyhead
ncmsp
4401 0f44 500
window cat
Reposted fromcats cats viamessinhead messinhead
ncmsp
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamessinhead messinhead
ncmsp
9932 320c 500
Reposted fromwombinka wombinka viakrainakredek krainakredek
ncmsp
Nie ma dnia, żebym o Tobie nie myślała.
— Listy niewysłane.
Reposted fromzyta zyta viaboli boli
ncmsp
9261 b6ce 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamessinhead messinhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl